“Goed en adequaat alarm management is als de vuurtoren die de schepen gidst en waarschuwt voor gevaar …”
Beheer van alarmen
In de jaren negentig werd duidelijk dat moderne (proces)automatiseringssystemen te veel alarmen genereerden. Een onderzoek na een groot incident in het Verenigd Koninkrijk leidde tot de ontwikkeling van de eerste gids voor alarmmanagement (EEMUA 191). Ongeveer 10 jaar na deze publicatie werd de eerste norm voor alarmmanagement gepubliceerd (ANSI/ISA 18.2) en ongeveer 6 jaar later de eerste internationale norm (IEC 62682).

Tegenwoordig wordt alarmbeheer door de industrie erkend als een belangrijk en integraal onderdeel van de betrouwbaarheid van het productieproces en de veiligheid van personeel, bedrijf en infrastructuur. Bij goed alarmbeheer gaat het erom de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon te krijgen, zodat deze de juiste actie kan ondernemen om het proces en/of de infrastructuur weer normaal en/of veilig te maken.

Meldingen van automatiseringssystemen
De toepassing van goede alarmbeheerpraktijken, die de werklast van de alarmen voor de mens (operator) verminderen, leidde tot de vraag wat er moet gebeuren met meldingen die niet als alarmen worden weerhouden. Deze meldingen dienen een doel, creëren een werklast, en vereisen aandacht van de mensen die ze ontvangen, al dan niet de operator. De normen bepaalden dat alles wat niet aan de criteria van een alarm voldeed, als waarschuwing kon dienen. Als gevolg daarvan werden veel mens-machine-interfaces overspoeld met waarschuwingen.

In 2017 werd werkgroep 8 binnen de normcommissie ISA 18.2 opgericht om termen en definities voor deze meldingen voor te stellen. Het duurde enkele jaren om een reeks definities voor te stellen, te herzien en te verbeteren. In 2023 wordt in technisch rapport 8 een nieuwe reeks definities opgesteld voor alles wat niet aan de criteria van een alarm voldoet.

Ook toepasbaar buiten de procesindustrie
Bij een helicopterview (een holistische benadering) zal men het erover eens zijn dat alle meldingen van automatiseringssystemen moeten worden beheerd, niet alleen die in de industrie, maar ook die van controlecentra, zoals die voor verkeerscontrole (alle soorten verkeer), noodoperaties (inclusief medische), militair, ruimtevaart, beveiliging, datacentra, telecommunicatiecentra, enz.

Doel van meldingen
Meldingen van het automatiserings- of supervisiesysteem dienen verschillende doelen:
• Het creëren van een logboek voor toekomstige analyse (postmortem analyse, incidentanalyse,
analyse van de opeenvolging van gebeurtenissen).
• Een bron zijn voor online (real-time) analyse.
• Bron voor voorspellingen in de nabije toekomst.
• Vragen om menselijke interventie.
Menselijke interventie is vereist wanneer automatiseringssystemen de situatie niet aankunnen. Situaties kunnen normaal of abnormaal zijn. Menselijke interventie kan tijdig of niet tijdig nodig zijn. Menselijke tussenkomst kan nodig zijn van een persoon aan een bemande post (console) of van mensen die oproepbaar zijn, of het nu gaat om een al dan niet geplande oproep.

Beheer van meldingen van automatiseringssystemen
Te veel meldingen leiden tot een omgeving waarin degene die op de hoogte moet zijn of moet handelen, niet weet wat zij/hij eerst moet doen en/of het leidt tot een systeem dat wordt genegeerd. Te weinig meldingen kunnen leiden tot situaties waarin te laat wordt ingegrepen. Een goed meldingenbeheer, een uitbreiding van het alarmbeheer, moet ervoor zorgen dat er precies genoeg meldingen zijn en van dien aard dat de persoon die op de hoogte moet zijn of actie moet ondernemen, voldoende geïnformeerd is over de aard van de situatie die hem wordt gemeld, over de tijd die rest om in te grijpen, over de risico's van ingrijpen, over de mogelijke oorzaak of oorzaken van het probleem, over de gevolgen wanneer niet wordt ingegrepen, en over de verschillende acties die moeten worden ondernomen om terug te keren naar de normale of veilige situatie.
Hoe kunnen wij u helpen?
Wij kunnen u helpen bij het opstellen of herzien van uw alarmfilosofie/meldingsstrategie en/of u helpen de doelstellingen van uw alarmfilosofie/meldingsstrategie te bereiken.

Wij kunnen u helpen bij het identificeren van alarmen, het onderscheiden van alarmen van andere meldingen en het documenteren van uw alarmen. Het rationaliseringsproces zorgt ervoor dat er niet te veel en niet te weinig of te laat alarmen zijn.

Wij kunnen u helpen uw alarmen te ontwerpen volgens de industrienorm (ANSI/ISA 101) en de alarmen of het alarmsysteem te implementeren.

En als u alle werkprocessen heeft geïmplementeerd, kunnen wij uw alarmmanagementprocessen doorlichten volgens uw alarmfilosofie en de nieuwste industrienormen en de gebruikers ondervragen over de geschiktheid van het alarmsysteem en het beheer ervan.

Als u nog niet alle werkprocessen hebt geïmplementeerd, zal de audit erop gericht zijn de tekortkomingen in uw bedrijf op dit gebied vast te stellen (een kloofanalyse uitvoeren).
Opleiding en bewustwording
Op veel locaties of controlecentra is het management zich niet bewust van de gevolgen van te veel meldingen (alarmen en andere). Op andere locaties begrijpt het management niet waarom het zo moeilijk is om een passende meldingsstrategie of alarmfilosofie te ontwikkelen en toe te passen.

Bovendien bestaat er vaak het probleem van een gebrek aan informatie-uitwisseling tussen de verschillende aspecten van de automatisering. Ontwerp, engineering, bediening en onderhoud werken vaak in en met hun eigen gegevenssilo's en er is weinig of geen geautomatiseerde informatie-uitwisseling om interoperabiliteit mogelijk te maken. Dit probleem doet zich voor bij het ontwerp van een alarm of melding, de engineering ervan, de documentatie ervan, de implementatie, de bediening en het onderhoud ervan.

Als gekwalificeerde ISA IC39-cursusinstructeur kunnen wij bewustmakingssessies en workshops verzorgen op managementniveau, op engineeringniveau, op onderhoudsniveau en op operationeel niveau. De IC39 alarmmanagementcursus wordt verzorgd door ISA Europe in Eindhoven, maar kan ook bij u op locatie worden georganiseerd.

Over
Sinds 2016 leveren wij leveranciersonafhankelijke adviesdiensten en trainingen aan klanten in verschillende landen (Scandinavië, UK, Benelux, Duitsland, Oostenrijk en Italië). Als lid van de ISA comités 18, 88, 101 en 108 volgen we niet alleen de normen, maar zijn we bezig met het verbeteren, uitbreiden en vaststellen van de volgende herzieningen van de genoemde normen.

Wij werken samen met andere Alarm Management Beoefenaars, Systeem Integratoren en Leveranciers om u te helpen op specifieke gebieden (bijv. re-engineering van meldingen en alarmen). Wij kunnen op afstand of ter plaatse adviseren.

Wij kunnen met u samenwerken in de volgende talen: Engels, Nederlands, Frans, Duits en Italiaans.
Contact
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar
info @ alarmmanagement4u.com
Terug naar boven

• Privacy policy

© 2023 Manage4U BV