“Goed en adequaat alarm management is als de vuurtoren die de schepen gidst en waarschuwt voor gevaar …”

Alarm management is door de industrie erkend als een belangrijk en integraal deel van de betrouwbaarheid van het productieproces en veiligheid van het personeel, uw bedrijf en/of uw infrastructuur . Alarm management gaat erom dat de juiste informatie, op het juiste moment bij de juiste persoon terecht komt zodat die persoon de juiste actie kan ondernemen om het proces en/of de infrastructuur terug in een normale en/of veilige toestand te brengen.
Alarm Management
Wat is alarm management?
Vele systemen, apparaten en instrumenten in de industrie of in een infrastructuur genereren zogenoemde alarmen. Dit zijn niet noodzakelijk inbraak-, gas- of brandalarmen, maar gebeurtenissen die menselijk ingrijpen, vaak in een sterk geautomatiseerde omgeving, vereisen.

Te veel alarmen maakt dat de persoon die actie moet ondernemen niet weet wat eerst doen of het systeem negeert. Te weinig alarmen zou kunnen leiden tot situaties waar ingrijpen te laat is. Alarm management – beheer van uw alarmen – heeft tot doel ervoor te zorgen dat er net voldoende alarmen zijn en wel van die aard dat de persoon die actie moet ondernemen voldoende geïnformeerd is over de aard van de situatie die gealarmeerd wordt, over de tijd die nog blijft om in te grijpen, over de risico’s van het ingrijpen, de mogelijke oorzaak van het probleem en de verschillende acties die te ondernemen zijn om terug te keren naar een normale of veilige situatie. Kortom, ieder alarm dient aan een aantal criteria te voldoen, zoals ook aangegeven door de
EEMUA 191 richtlijn.

Goed alarmbeheer
ISA, de International Society of Automation, heeft hierover een standaard ontwikkeld (ISA/ANSI 18.2) die aangeeft hoe goed alarmbeheer dient te geschieden. AlarmManagement4U is al sinds 2006 lid van het comité dat deze standaard geschreven heeft, verder bijwerkt en technische rapporten genereert die lezers helpen bij het goed beheer van hun alarmsysteem.

Deze standaard is door het Internationaal Elektrotechnisch Comité (IEC) overgenomen als internationale standaard (IEC 62682). Deze internationale standaard zal door de nationale instanties weer verder geïmplementeerd worden in de taal van het betreffende land.

Dus als u een bedrijf heeft of in een bedrijf werkt dat processen heeft die aan zulke standaard dienen te voldoen, dan is het zaak om de verschillende werkprocessen te implementeren die de standaard voorschrijft en de verschillende documenten te genereren die aantonen dat uw bedrijf conform deze standaard en zijn aanbevelingen opereert.

Alarmbeheer kan starten met het uitvoeren van een audit, de evaluatie van het gedrag van uw huidig alarm systeem of met het opstellen van een alarmfilosofie. Een alarmfilosofie is een document waarin u vastlegt wat de doelstellingen zijn voor een adequaat alarmbeheer in uw bedrijf. In dit document wordt ook vastgelegd hoe alarmen geïdentificeerd worden, hoe ze gedocumenteerd en gerationaliseerd worden, hoe de alarmen eruit zullen zien, hoe een alarm en het alarmsysteem geïmplementeerd, geopereerd en onderhouden wordt, hoe het alarmsysteem bewaakt en geëvalueerd wordt, hoe wijzigingen doorgevoerd kunnen worden en hoe het hele alarmbeheer geverifieerd wordt door middel van een audit.

Wat biedt AlarmManagement4U u op dit gebied?
AlarmManagement4U kan u helpen bij het maken of beoordelen van uw alarmfilosofie en/of u helpen om de doelstellingen van uw alarmfilosofie doelen te bereiken.

AlarmManagement4U kan u helpen bij het identificeren van alarmen, het documenteren van uw alarmen en het rationaliseren van uw alarmen. Rationaliseren is het proces dat ervoor zorgt dat u niet te veel en niet te weinig, of laattijdige alarmen heeft.

AlarmManagement4U kan u helpen uw alarm te ontwerpen, eveneens volgens een industriestandaard (ANSI/ISA 101) en het te implementeren.

Bovendien, als een onafhankelijke dienstverlener, kan AlarmManagement4U u adviseren bij de keuze van instrumenten voor de rapportering en evaluatie van uw alarmsysteem. En, als u alle werkprocessen geïmplementeerd heeft, kan AlarmManagement4U uw alarmbeheer toetsen (audit) aan uw alarmfilosofie, de meest recente industrie standaarden en de gebruikers interviewen over de adequaatheid van het alarmsysteem en het beheer ervan.

Mocht u nog geen werkprocessen geïmplementeerd hebben, dan zal de audit beogen de manco’s te benoemen die er op dit gebied in uw bedrijf zijn (gap analysis).

Waarom kiezen voor Alarmmanagement4U?
AlarmManagement4U is één van de weinige bedrijven in Europa, Midden-Oosten en Afrika, dat vertegenwoordigd is in het standaardcomité. Hierdoor is er niet alleen toegang tot de meest recente versie van de standaard, maar tevens inzicht in wat er als standaard en richtlijnen verder ontwikkeld wordt.

Standaarden en richtlijnen worden geschreven in het Engels, maar de betrokken personen in uw organisatie, arbeiders, technici en operatoren, zijn niet altijd voldoende geschoold in de Engelse taal om de gedefinieerde terminologie te begrijpen. Daarom biedt AlarmManagement4U u de mogelijkheid om documenten te ontwikkelen in één van de vijf talen die u op deze website kan vinden, om mensen te interviewen en gesprekken te voeren in hún taal, uw lokale taal.

Opleiding
Waarom mensen opleiden inzake alarm management?
Ten eerste dient het management van een productiesite of een organisatie die een infrastructuur beheert zich bewust te zijn van de problemen die een inadequaat alarmsysteem kan veroorzaken.

Ten tweede dienen alle betrokkenen opgeleid te worden in de terminologie die het toepassen van een (industrie) standaard met zich meebrengt. Een éénduidige afspraak over de terminologie is één van de fundamentele doelstellingen van een standaard.

Ten derde dienen alle betrokkenen, dus ook technici en operatoren, geïnformeerd te worden over de verschillende werkprocessen die goed alarmbeheer met zich meebrengt.

En ten laatste, als aan bovenstaande zaken is gewerkt, dienen technici en operatoren getraind te worden in het nieuwe of bijgewerkte alarmsysteem (implementatiefase van het alarm of het alarmsysteem).

Deze opleidingen kunnen op maat voor uw bedrijf gemaakt en gegeven worden of u kan kiezen voor een standaardopleiding van ISA.

In samenwerking met ISA-Europa, kan de IC39c cursus over alarm management, worden gegeven in uw bedrijf of organisatie.

Advies
Voortbouwend op de ervaring van meer dan 35 jaar, kan AlarmManagement4U u advies verstrekken op gebied van alarm management.

Het verschil tussen alarmmanagementdiensten en advies ter zake is vooral de aard van de opdracht. Advies is meestal een kortlopende opdracht en van raadgevende aard, terwijl de dienstverlening een langdurige opdracht is en van uitvoerende aard.

Advies kan verstrekt worden over de keuze van de gereedschappen (tools), softwarepakketten, methodologieën, trainingen en externe krachten die in uw bedrijf ingezet kunnen worden.
Over
AlarmManagement4U werd opgericht in 2016 als een web portal van Manage4U met als doel management, consulting en training diensten te leveren.

Oprichter van Manage4U is Lieven Dubois. Lieven studeerde industrieel ingenieur elektronica en software engineering in België. Als goede Belg spreekt hij verschillende talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits en Italiaans.

Ervaring met alarmmanagement dateert al van begin 1990 toen een IT systeem voor het afhandelen van alarmsituaties in een bankennetwerk in België met behulp van een real-time expert systeem ontworpen werd.

Lieven is sinds 1996 lid van ISA en heeft een contributie geleverd aan Technisch Rapport 4 dat handelt over de geavanceerde logica om het aantal alarmen aan één operator gepresenteerd te verminderen.

Lieven is ook co-auteur van twee papers die voorgesteld zijn op de IFAC HMS conferenties.

AlarmManagement4U kan beroep doen op een netwerk van collega-adviseurs die u bij uw specifiek alarmmanagementprobleem kunnen helpen.
Contact
U kan, vrijblijvend en gratis, over het onderwerp alarmmanagement in contact treden via het e-mail adres:
info @ alarmmanagement4u.com

Procesindustrie
Procesindustrie is de vervaardiging op industriële schaal van producten, waarbij voornamelijk gebruikgemaakt wordt van chemische, biochemische,mechanische en/of fysische processen. De processen bestaan uit deelbewerkingen (eenheidsbewerkingen) en vinden veelal plaats in een hoog geautomatiseerde omgeving. (Bron: Wikipedia)

Terug naar boven
Infrastructuur
Infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om een land of organisatie, zoals een bedrijf of een instelling, goed te laten functioneren. Deze voorzieningen hebben de volgende basiskenmerken:
• ze zijn tot op zekere hoogte blijvend of voortdurend beschikbaar;
• ze functioneren in belangrijke mate onafhankelijk van specifiek gebruik;
• ze zijn bestemd voor algemeen en gemeenschappelijk gebruik.

Voorbeelden van infrastructuren zijn:
- de verkeersinfrastructuur
- een luchthaven
- een waterschap
- het elektriciteitsnetwerk
- het metronetwerk
- een zeehaven
- etc

Terug naar boven
Alarm Management werkprocessenTerug naar boven
De rol van de operator

De operator vormt volgens de standaard een effectief onderdeel van het alarmsysteem.

ISA 18.2 en IEC 62682 schetsen deze rol als volgt:Wat het operator subsysteem vervolgens doet, wordt geschetst door EEMUA 191:Terug naar boven
Kenmerken van een goed alarm
De EEMUA 191 richtlijn stelt dat de rol van de operator en zijn menselijke beperkingen dient meegenomen te worden in het ontwerp van een alarmsysteem en van ieder alarm. De richtlijn stelt volgende kenmerken voor van een goed alarm:


Terug naar boven